soil temperature \ control irrigation

מערכת ניהול טמפרטורת בית השורשים משולבת השקיה ודישון (D-RZTO) (control irrigation & roots temperature)

מוצר חדשני ומהפכני מבית רוטס טכנולוגיות חקלאיות ברות קיימא בע”מ. מערכת ניהול טמפרטורת בית השורשים המוכרת משולבת עם מערכת השקיה ודישון.

טמפרטורת השורשים הינה ההיבט החשוב ביותר לצמח. טמפרטורה אידיאלית בבית השורשים משפיע על איכות הצמח וצמיחתו.

ניהול טמפרטורת בית השורשים מוביל ל: הגדלת יבול משמעותית, הארכת חיי מדף, אפשרויות שתילה מחוץ לעונה, קבלת מחיריי פרמיום, רווחיות גבוהה לחקלאי, אבטחת אספקה שנתית ועוד.

בתום תקופת פיתוח מאומצת חברת רוטס מציגה לראשונה את המערכת המהפכנית המאפשרת צינון וחימום שורשים, השקיה ודישון על ידי שילוב טכנולוגית הדקר לחימום וצינון השורש יחד עם טפטפות נעץ או ממטירונים בהתאם לדרישות הגידול המאפשרות השקייה ודישון.

המערכת מאפשרת שליטה בו זמנית בדישון, השקיה ובטמפרטורת בית השורשים תוך שימוש בבקר ייעודי מבית רוטס המאפשר שליטה מרחוק דרך המחשב או הטלפון הסלולרי.

soil temperature \ control irrigation
soil temperature \ control irrigation
soil temperature \ control irrigation

למערכת 3 תצורות אנרגטיות :

  • חימום וקירור עם משאבת סחרור בלבד:

צינורות סליליים מיוחדים מותקנים בבורות שנחפרו לעומק בו טמפרטורת האדמה יציבה, כחלק ממערכת בה הצינורות העליונים עוברים דרך איזור השורשים, שם משתחררים הקור או החום במטרה לשמור על טמפרטורה נוחה ויציבה באיזור השורשים לאורך השנה כולה. האנרגיה היחידה הדרושה לתפעול מערכת חילוף חום בקרקע הינה משאבת הסחרור המזרימה את המים.

  • מערכת משולבת (היברידית):סלילים + משאבת חום:

מערכת חילוף חום בקרקע, הנתמכת במשאבת חום, מיועדת למצבים בהם היבול דורש חימום או קירור נוספים או מדוייקים יותר באזור השורשים. מערכת זו נתמכת על עקרון חילוף חום בקרקע, כאשר משאבת החום מופעלת רק כאשר יש פער בין הטמפרטורה המתקבלת מחילוף חום בקרקע לטמפרטורה המבוקשת.

  • משאבת חום בלבד:

במקומות בהם לא ניתן לחפור (כמו קרקע סלעית או גובה פני מים תת קרקע גבוה), החברה מתקינה משאבות חום יחד עם משאבת סחרור. המשאבת נשלטות מרחוק על ידי החקלאי לאספקת חימום וקירור של איזור השורשים לפי צורך.

למידע נוסף על מערכת ה D-RZTO

מוצרים נוספים