עקת חום

עקת חום מפחיתה את התוצרת החקלאית מאחר שגידולים בסיסיים בתזונת האדם רגישים לטמפרטורות גבוהות ועלולים להינזק מההתחממות. בעת עקת חום הפיוניות בצמח נסגרות ועוצרות את תהליך הפוטוסינטזה ובכך מקטינות את היבול, תופעה נוספת הנגרמת בעת עקת חום היא שהאנרגיה שנקלטת ע"י המערכות הפוטוסינתטיות תעבור במקרה של עקת חום לחמצן, ואז ייווצרו רדיקלים שיובילו ליצירת נזק.

עקת חום עלולה לגרום לפגיעות שונות נוספות.

אנזימים שונים רגישים מאוד לפגיעה של טמפ' גבוהה, גם בריאקציות החושך וגם באור. בריאקציות האור במיוחד יש פגיעה בצימוד כך שהאנרגיה מופנית לרדיקלים.

בד"כ עקות סביבתיות שונות יגיעו ביחד (למשל – עקת יובש + עקת חום).

במקרה כזה 1+1 אינו שווה 2, תגובתו של הצמח לשתי עקות שונות משולבות תהיה שונה מסכום תגובותיו לכל עקה בנפרד.

כמו כן עקת חום משפיע על חלבונים האחראים לקיפול של חלבונים אחרים (מבניה שלישוני ורבעוני) מהלך עקת חום, חלבוני ממברנה חיצונית אינם מקופלים בצורה תקינה ולא מסוגלים להתחבר לממברנה החיצונית באופן תקין. 

כיום הדרך היחידה להתמודדות עם עקת חום בבתי צמיחה היא שימוש במזרן לח או מתזים בשילוב מאווררים. במקרה של לחות גבוהה הלחות העודפת בחממה יוצרת כר פורה להתפתחות של פטריות (לדוגמא בוטריטיס) היכולים להשמיד יבולים שונים ובמקרה של לחות יחסית גבוהה ההשפעה של מערכת הצינון היא אפסית.

מערכת רוטס הדואגת לוויסות הטמפרטורה בבית השורשים היא היחידה היום שיכולה להתמודד בהצלחה עם עקות החום הגבוהות שאנו חווים עקב ההתחממות הגלובלית.